Mentalitet

Följande beskrivningar har Aston genomfört:

Vad? När?
MH, mentalbeskrivning 2010-08-28
BPH, beteende och personlighetsbeskrivning hund 2010-07-16

Skriv en kommentar